Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας

Στην κλινική μας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 

1) Πλήρως ψηφιακές μαστογραφίες σε εξαιρετικής ποιότητας καινούριο ψηφιακό μαστογράφο General Electric PRISTINA και γνωμάτευση από πολύ έμπειρο πιστοποιημένο ακτινοδιαγνώστη μαστού.

2) Υπερηχογράφημα υψηλής ανάλησης με ελαστογραφία από έμπειρο ακτινοδιαγνώστη μαστού.

3) Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις όπως βιοψίες , παρακεντήσεις, τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού.

4) Βιοψίες μαστογραφικών ευρημάτων όπως αποτιτανώσεις και τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού στο μαστογράφο με χρήση ρομποτικού συστήματος εντοπισμού και βελόνες με σύστημα κενού χωρίς χειρουργείο.

5) Αφαίρεση αλοιώσεων μαστού με βελόνα συστήματος κενού στον υπέρηχο ή το μαστογράφο χωρίς χειρουργείο.

6) Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων μαστού.

μητερα κρητης