ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ( Vacuum Assisted Breast Biopsy- VABB)

viopsia mastou

ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ , ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η βιοψία υπό αναρρόφηση ( VABB) αποτελέι μια τεχνική βιοψίας του μαστού η οποία συμβάλλει στην αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης ,όταν κρίνεται απαραίτητη η επιβεβαίωση μιας διάγνωσης, και σε επιλεγμένες περιπτώσεις την αφαίρεση καλοήθων αλλοιώσεων. Ρομποτικό σύστημα κατευθύνει ειδική βελόνα  στην περιοχή της βλάβης με τη βοήθεια του μαστογράφου με ακρίβεια χιλιοστών.

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Η VABB δεν χρήζει νοσηλείας ούτε εισαγωγής σε αίθουσα χειρουργείου. Πρόκειται για μια τεχνική που πραγματοποιείται με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας , είναι ανεκτή από ασθενέις οποιαδήποτε ηλικίας ή που παρουσιάζουν νόσους που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο όσον αφορά τη χειρουργική επέμβαση με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Η VABB πραγματοποιείται με τη χρήση βελόνας ή οποία εισάγεται στο μαστό και αναρροφά τη βλάβη μέσω πολλαπλών ιστοτεμαχιδίων.

Δε χρήζει ραμμάτων στο δέρμα καθώς δεν αφήνει ουλή.

Ο χρόνος ανάρρωσης ύστερα απο την επέμβαση μέσω VABB είναι πολύ πιο σύντομος απ’ οτι εκείνος ύστερα από μια χειρουργική επέμβαση , πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας άμεσα.

ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ;

Η VABB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της χειρουργικής επέμβασης σε τρείς περιπτώσεις :

Για την ακριβή διάγνωση συγκεκριμένων βλαβών που έχουν εντοπίστεί στη μαστογραφία το υπερηχογράφημα ή τη μαγνητική μαστογραφία.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διάγνωση με άλλες μεθόδους βιοψίας.

Κατά την αφαίρεση συχνών για τη γυναίκα καλοήθων βλαβών όπως ένα ινοαδένωμα ή ένα θήλωμα).